MC Srdiečko

O Z N A M Y

Prečo venovať 2% zo svojich zaplatených daní práve   

OZ MC Srdiečko v Trenčíne?

Materské centrum Srdiečko je občianske združenie, ktoré funguje v priamom srdci Trenčína už viac ako 19 rokov, Avšak jeho história siaha až do roku 2002. Jeho hlavným poslaním je podporovať ideu materstva a rodičovstva, rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom. Pomáha tiež rozširovať a upevňovať ženám na materskej a rodičovskej dovolenke svoju profesiu a záujmy. Tiež otvára matkám a deťom najmä do veku troch rokov možnosť prvých kontaktov, poskytuje zázemie mamičkám a materskej dovolenke na spoločenské kontakty, profesionálne poradenstvo z rôznych oblastí, ktoré priamo či nepriamo súvisia s týmto najkrajším obdobím v živote každej matky a jej dieťaťa.

Materské centrum Srdiečko vyplnilo medzeru v našej spoločnosti, ktorá tu existovala. Matky na materskej dovolenke a deti do troch rokov dovtedy jednoducho nemali možnosti ani priestory žiť akýmsi „spoločenským životom“. Materské centrum je akoby šité na mieru práve tejto čoraz početnejšej skupine našej spoločnosti. No, samozrejme, centrum otvára čoraz častejšie svoju náruč aj ostatným, ktorí radi do jeho priestorov zavítajú. Svoje miesto si tu našli aj oteckovia, starší súrodenci, starí rodičia, tety… Centrum sa stalo akýmsi ozajstným rodinným centrom, ktoré poskytuje celý komplex podpory pri riešení mnohých situácií a problémov spojených nielen s materstvom, ale aj s rodinou ako takou, zdravotnou starostlivosťou, pedagogikou, rozvíjaním si kvalifikácie, zručností a v neposlednom rade aj priestor na hranie, dojčenie, kŕmenie či prebalenie tých najmenších.

Dnes už Materské centrum Srdiečko nie je iba akýmsi projektom či experimentom. Už neodmysliteľne patrí do centra mesta a centra tých, pre ktorých je rodina, materstvo a deti tým najdôležitejším v živote.

Vaše 2% z už zaplatených daní poukázaných práve OZ Srdiečko v Trenčíne pomôžu aj Vašim deťom a rodine pripraviť ešte veľa príjemných chvíľ. Každé euro použijeme na rozvoj našich aktivít určených aj na Vašim deťom a rodinke!

 

Aktuálne tlačivo s predvyplnenými údajmi MC Srdiečko nájdete tu.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

 

joga TDIbutton

RTVS-Trpaslici-180x100px-v3

vstupte s dietatom

 

 

Comments are closed.