MC Srdiečko

O Z N A M Y

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Jesenno-zimná burza dojčenského, detského ,tehotenského ošatenia, obuvi, kočíkov, hračiek a iných potrieb pre deti  bude prebiehať nasledovne:

 

Sobota    –  11.9. 2021      8,00 – 12,00      preberanie  

                   ošatenia, kočiarov a detských potrieb organizátorom

 

                                       14,00 – 19,00    predaj ošatenia, obuvi,

                  kočiarov a detských potrieb

 

Nedeľa     – 12.9 2021       9,00 – 12,00      predaj ošatenia, obuvi,

                  kočiarov a detských potrieb

 

                                        14,00 – 16,00 odovzdanie nepredaného 

                 tovaru a vyúčtovanie

 / po 16,00 hodine neprevzaté veci dávame ako dary do určených sociálnych zariadení/

                                             

Organizátor burzy žiada predávajúcich, aby dodržali časový harmonogram odovzdávania a preberania ošatenia a detských potrieb.

 

Organizátor si vyhradzuje právo prebrať iba jesenno-zimné ošatenie, ktoré zodpovedá určitému štandardu a ostatné predávané artikle v obmedzenom počte  spolu 80 kusov na osobu. Každá vec predstavuje 1 kus.

Všetky veci musia byť funkčné, zašité, čisté, vyžehlené a označené.

 

Organizátor si vyhradzuje právo neprebrať špinavé a poškodené  artikle.

 

Organizátor si vyhradzuje právo prebrať iba veci označené predávajúcim, pričom označenie musí obsahovať :  kód, poradové číslo a cenu.

 

Odporúčame tieto tri údaje napísať na látkovú stužku a prišiť na príslušný kus oblečenia. V prípade topánok alebo súpravy treba tieto dobre spojiť, označiť obidva kusy rovnakými údajmi.  Na väčšie predávané kusy tovaru je potrebné viditeľne a bezpečne umiestniť značenie         /značenie rozumej: kód, číslo predávanej veci a cena v €./

Ak nebudú predávané veci označené spôsobom, ktorý spĺňa hore uvedené požiadavky, organizátor nebude zodpovedať za prípadnú stratu veci.

Neoznačené veci organizátor z organizačných dôvodov nepreberie

 

Stručný návod, ako zadávať veci na predaj na burzu:

Prihláste sa na http://burza.mcsrdiecko.sk pomocou kódu v tvare AB-CDE. Vyplňte svoje

meno, priezvisko a kontakt na vás. Pridajte vaše veci na predaj. Ak máte kód z predchádzajúcej burzy, nájdete v zozname uchované údaje o nepredaných veciach. Označte každú vec prvou dvojpísmenovou časťou kódu napr. AB, poradovým číslom /vyplynie z vášho zoznamu/ a cenou, napr. AB 24 – 2. Zadajte všetky veci podľa poradia do systému do štvrtka 9.9.2021 do 20:00. Žiadné iné tlačivá netreba vypĺňat ani nikam posielať, všetko je zadané v elektronickom systéme http://burza.mcsrdiecko.sk.

 

Organizátor nezodpovedá za prípadné poškodenie predávaného artiklu spôsobené kupujúcimi.

 

 

 

 

 

 

 

Cenník:

 

Organizátor burzy OZ MC Srdiečko IČO: 361 293 48 sprostredkuje predaj tovaru za cenu určenú predávajúcim.

 

 

Ponechá si :

 

-odmenu vo výške 10% z predaných artiklov

 

 

 manipulačný poplatok :

           

0,10 €  za každý kus ,ktorý prinesiete na predaj v cene do 15,00 €.

 

1,00 € za každý kus ,ktorý prinesiete na predaj v cene nad 15,00 €     

 

 Pri predajnej cene 0,10 € a nižšej neúčtujeme  manipulačný poplatok.

 

 

 

 

Tieto prostriedky budú použité na aktivity organizované  OZ MC Srdiečko.

Herňa pre detičky v MC Srdiečko na Hviezdoslavovej ulici (oproti soche Ľ. Štúra) je pravidelne otvorená od utorka 3.8.2021 každý pracovný deň od 10:00 hod. do 14:00 hod.

Poplatok za herňu je 1 € za dieťatko staršie ako 6 mesiacov. Prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení – dezinfekcia rúk pri vstupe a rúško pre dospelé osoby.

Tešíme sa na Vašu návštevu!!!

MC Srdiečko má novú emailovú adresu: mc@mcsrdiecko.sk

 

 

 

Prečo venovať 2% zo svojich zaplatených daní práve   

OZ MC Srdiečko v Trenčíne?

Materské centrum Srdiečko je občianske združenie, ktoré funguje v priamom srdci Trenčína už viac ako 17 rokov, Avšak jeho história siaha až do roku 2002. Jeho hlavným poslaním je podporovať ideu materstva a rodičovstva, rozvíjať vzťah medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom. Pomáha tiež rozširovať a upevňovať ženám na materskej a rodičovskej dovolenke svoju profesiu a záujmy. Tiež otvára matkám a deťom najmä do veku troch rokov možnosť prvých kontaktov, poskytuje zázemie mamičkám a materskej dovolenke na spoločenské kontakty, profesionálne poradenstvo z rôznych oblastí, ktoré priamo či nepriamo súvisia s týmto najkrajším obdobím v živote každej matky a jej dieťaťa.

Materské centrum Srdiečko vyplnilo medzeru v našej spoločnosti, ktorá tu existovala. Matky na materskej dovolenke a deti do troch rokov dovtedy jednoducho nemali možnosti ani priestory žiť akýmsi „spoločenským životom“. Materské centrum je akoby šité na mieru práve tejto čoraz početnejšej skupine našej spoločnosti. No, samozrejme, centrum otvára čoraz častejšie svoju náruč aj ostatným, ktorí radi do jeho priestorov zavítajú. Svoje miesto si tu našli aj oteckovia, starší súrodenci, starí rodičia, tety… Centrum sa stalo akýmsi ozajstným rodinným centrom, ktoré poskytuje celý komplex podpory pri riešení mnohých situácií a problémov spojených nielen s materstvom, ale aj s rodinou ako takou, zdravotnou starostlivosťou, pedagogikou, rozvíjaním si kvalifikácie, zručností a v neposlednom rade aj priestor na hranie, dojčenie, kŕmenie či prebalenie tých najmenších.

Dnes už Materské centrum Srdiečko nie je iba akýmsi projektom či experimentom. Už neodmysliteľne patrí do centra mesta a centra tých, pre ktorých je rodina, materstvo a deti tým najdôležitejším v živote.

Vaše 2% z už zaplatených daní poukázaných práve OZ Srdiečko v Trenčíne pomôžu aj Vašim deťom a rodine pripraviť ešte veľa príjemných chvíľ. Každé euro použijeme na rozvoj našich aktivít určených aj na Vašim deťom a rodinke!

 

Aktuálne tlačivo s predvyplnenými údajmi MC Srdiečko nájdete tu.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

 

joga TDIbutton

RTVS-Trpaslici-180x100px-v3

vstupte s dietatom

 

 

Comments are closed.