MC Srdiečko

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 8,90 € od WebSupport.sk

O Z N A M Y

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Jeseno-zimná burza dojčenského, detského, tehotenského ošatenia, obuvi, kočíkov, hračiek a iných potrieb pre deti bude prebiehať nasledovne:

Sobota    –  27. 10. 2018           8,00 – 12,00      preberanie  

                   ošatenia, kočíkov a detských potrieb organizátorom

 

                                       15,00 – 19,00    predaj ošatenia, obuvi,

                  kočíkov a detských potrieb

 

Nedeľa     – 28. 10. 2018       9,00 – 12,00  predaj ošatenia, obuvi,

                  kočíkov a detských potrieb

 

                                        15,00 – 18,00 odovzdanie nepredaného 

                  tovaru a vyúčtovanie

 / po 18,00 hodine neprevzaté veci dávame ako dary do určených sociálnych zariadení/                                       

Organizátor burzy žiada predávajúcich, aby dodržali časový harmonogram odovzdávania a preberania ošatenia a detských potrieb.

Organizátor si vyhradzuje právo prebrať iba jesenno-zimné ošatenie, ktoré zodpovedá určitému štandardu a ostatné predávané artikle v obmedzenom počte  spolu 80 kusov na osobu. Každá vec predstavuje 1 kus.

Všetky veci musia byť funkčné, zašité, čisté, vyžehlené a označené.

Organizátor si vyhradzuje právo neprebrať špinavé a poškodené  artikle.

Organizátor si vyhradzuje právo prebrať iba veci označené predávajúcim, pričom označenie musí obsahovať :  kód, poradové číslo a cenu.

 

 Odporúčame tieto tri údaje napísať na látkovú stužku a prišiť na príslušný kus oblečenia. V prípade topánok alebo súpravy treba tieto dobre spojiť, označiť obidva kusy rovnakými údajmi.  Na väčšie predávané kusy tovaru je potrebné viditeľne a bezpečne umiestniť značenie         /značenie rozumej: kód, číslo predávanej veci a cena v €./

 Ak nebudú predávané veci označené spôsobom, ktorý spĺňa hore uvedené požiadavky, organizátor nebude zodpovedať za prípadnú stratu veci.

Neoznačené veci organizátor z organizačných dôvodov nepreberie

 

Každý predajca dostane svoj kód, napríklad „AB-DEF“ ktorý je jeho „heslom“ do burzy. Zároveň jeho kód bude prvá časť „AB“, a týmto kódom aj označí svoje veci na predaj.

 

S heslom ABC-DEF sa prihlási na stránke http://burza.mcsrdiecko.sk kde po prihlásení zadá svoje údaje (Meno a kontakt) a pridá svoje jednotlivé veci na predaj, jednu po druhej. Nič naviac netreba robiť, ani ukladať alebo posielať e-maily.

Možnosť prihlásiť sa do burzy bude od 1.10.2018 do 24.10.2018 do 19:00 hod.

 

 Organizátor nezodpovedá za prípadné poškodenie predávaného artiklu spôsobené kupujúcimi.

Môžete priniesť aj veci na darovanie pre azylové domy, detské domovy, detské oddelenia a novorodenecké oddelenia nemocníc.

 

Cenník:

Organizátor burzy OZ MC Srdiečko IČO: 361 293 48 sprostredkuje predaj tovaru za cenu určenú predávajúcim.

 

Ponechá si :

-odmenu vo výške 10% z predaných artiklov

 manipulačný poplatok :      

0,10 €  za každý kus, ktorý prinesiete na predaj v cene do 15,00 €.

1,00 € za každý kus, ktorý prinesiete na predaj v cene nad 15,00 €     

 Pri predajnej cene 0,10 € a nižšej neúčtujeme  manipulačný poplatok.

Tieto prostriedky budú použité na aktivity organizované  MC Srdiečko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joga
hossovci TDIbutton

RTVS-Trpaslici-180x100px-v3

vstupte s dietatom

 

Comments are closed.