Z rozprávočky do pesničky trénujeme jazýčky, (la) článok vyšiel v INFO Trenčín, č 20, 9. októbra 2008

Materské centrum Srdiečko od septembra organizuje každý štvrtok predpoludnia s tetou Miriam nazvané Z rozprávočky do pesničky trénujeme jazýčky. Hudobno-výchovné stretnutia pre deti od 2 rokov a ich rodičov vedie Miriam Mičudová, žena na materskej dovolenke pri dvoch malých deťoch.

Začína sa zábavnou rozcvičkou, počas ktorej sa deti hravou formou rozhýbu a popritom recitujú a spievajú. Okrem detí sa do aktivít zapájajú aj ich matky a niekedy ťažko určiť, kto sa lepšie zabáva, či dospelí alebo deti.
Základ tvorí divadielko s jednoduchou krátkou rozprávkou prepletené nenásilným precvičovaním rečových orgánov (jazyk, pery, líca, zuby, podnebie). Nasledujú rytmické hry nadväzujúce na rozprávku. Teta Miriam počas stretnutí používa rôzne hudobné nástroje, domček na trénovanie detských jazýčkov, o ktorý je medzi deťmi veľký záujem.

„Niečo podobné som robila v integrovanej materskej škole Štvorlístok v miestnej časti Orechové, kde som pred materskou dovolenkou pracovala. Pre deti s postihnutím aj pre zdravé deti navštevujúce logopéda sme pripravili logopedické cvičenia. Vtedy som si uvedomila, že čo sa týka jazyka, aj šikovné deti v tejto sfére veľa zabúdajú a majú lenivé ústa,“ povedala po takmer dvojhodinovom programe trochu udýchaná „teta“ Miriam.

Podľa jej skúseností by mamičky s deťmi aj chceli cvičiť, ale nevedia ako. Hravou formou sa dá dosiahnuť, aby deti niečo zo seba dostali a aby to nebolo ako v škole. Až keď sa začnú hrať, dokážu sa otvoriť, odpútať a odreagovať. „Ani nevedia, ako si začnú trénovať jazýček, rytmus a hudbu,“ popisuje metódu Miriam Mičudová.

Podstatou celej činnosti je hra a pri malých deťoch sa dá niečo dosiahnuť iba takouto formou. Pre ne je to rovnako dôležité ako pre dospelých práca vo firme. „Mamičky aj vďaka deťom získajú spätnú reakciu, môžu sa s nimi pohrať, doma je viac práce a starostí, tu na to môžu zabudnúť. Deti aj matky sa snažia rovnako a robia, čo sa dá. Nejde tu o nácvik niečoho, ako je nejaký tanec alebo spoločná recitácia. Cieľom je rozvíjať u detí to, čo im je v tomto veku prirodzené a blízke – tvorivosť, fantáziu, rytmus, pohyb. Mamičkám chceme ukázať jednoduché logopedické prípravné cvičenia, ktoré by mali pomôcť ich deťom rozviazať jazýček. Hráme sa a po mesiaci vidieť pokroky. Špeciálnym prvkom je kartónový domček s okienkom, kde si deti trénujú jazýčky,“ vysvetľovala mladá žena.

Vzápätí dodala, že stretnutia nie sú náhradou logopéda, sú zamerané na rozhýbanie detských jazýčkov a formovanie detí hudbou, rytmom a recitovaním. Aj preto nakoniec deti dostanú obrázky, na ktorých sú zobrazené zvieratká a jednoduché divadelné scénky, aby si pripomenuli, čo na stretnutí robili. Potom sa môžu aj doma pochváliť otcovi a starým rodičom, spomenú si na pesničky a takto im aj po odchode niečo
zostane v pamäti.

(la), INFO Trenčín, č 20, z 9. októbra 2009
článok sme uverejnili so súhlasom autora

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.