Voľné miesta kurzu cvičenia na fitloptách

Vek detí: 5-8 mesiacov

Kedy: od 19.10.2010 o 9.00 hod.

Kde: KC Dlhé hony

Kontakt: 0917/483 921

Cvičenie detí s rodičmi

Pozývame všetkých rodičov s deťmi vo veku od 2 do 10 rokov do telocvične v ZŠ Dlhé Hony, každý utorok o 17.00 hod. a každú stredu v Sokolovni na Sihoti o 17.00 hod. Cvičenie je zamerané na všestranný motorický rozvoj detí, je popretkávané jednoduchými pesničkami a básničkami a ostáva i dosť priestoru na šantenie detí pod dohľadom rodičov. Cieľom je okrem pohybovej aktivity i spolupráca rodiča s dieťaťom a radosť so spoločne stráveného času.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.