VEREJNÁ DISKUSIA – MHD v Trenčíne a “kočároví” rodičia

Do Materského centra nám prišiel list od rodiča. Vlastne to nebol taký obyčajný list. Bola to sťažnosť a bola adresovaná SAD Trenčín. Nám v MC nie je ľahostajná situácia trenčianskych rodičov cestujúcich hromadnou dopravou, preto by sme chceli napomôcť k zlepšeniu. Jednou z možností je verejná diskusia rodičov, cestujúcich ale aj kompetentných odborníkov, ktorí túto službu verejnosti pre nás zabezpečujú…

16. augusta 2008>>> Prikladáme reakciu p. Nováka na odpoveď SAD Trenčín a mesta Trenčín na jeho sťažnosť. Riešenie situácie podľa jeho slov nie je adekvátne a vyžaduje si zrovnoprávnenie všetkých cestujúcich. Pripájame opätovnú odpoveď SAD Trenčín k danému problému.

(tu je spomínaný list)

Dobrý deň.

Dňa 18.6.2008 sme čakali na MHD zastávke na Rozmarínovej ulici v Trenčíne. Prišiel nízkopodlažný autobus číslo 1. Podľa cestovného lístka : čas 17:40:42, linka 309001/90, vodič 5298.
Spolu s manželkou sme uvítali, že sme natrafili práve na nízkopodlažný autobus, nakoľko sme boli aj s naším 19 mesačným synom v kočiari. V autobuse bol už jeden kočiar, ale bez problémov sme nastúpili. Problém nastal ale na nasledujúcej zastávke na Legionárskej ulici. Prišiel vodič autobusu, zložil medzi dverami plošinku a oznámil nám, že oba kočáre musia okamžite vystúpiť. Keď sme sa spýtali prečo, oznámil nám, že práve ide nastúpiť invalid na vozíku a preto musíme vystúpiť. Tento autobus nieje určený na prepravu kočiarov, ale je vyhradený pre invalidov na vozíku. Nakoľko autobus nebol plný, posunuli sme sa do uličky a urobili miesto pre vozík. Vodič nás arogantne a drzo okríkol, aby sme okamžite vystúpili, že sa s nami nemá o čom baviť! Operoval som s tým, že nikde nieje uvedené v autobuse, že invalidný vozík má prednosť pred kočiarom a navyše miesto kde sme stáli, bolo jednoznačne označené pyktogramom aj vozíka a aj kočiara. Pod arogantným kričaním šoféra sme boli nútení vystúpiť a čakať na ďalší autobus.
Pýtam sa :
– kde je v autobuse uvedené, že nízkopodlažné autobusy sú určené výlučne na prepravu invalidných vozíkov
– kde je uvedené, že invalidný vozík má prednosť pred 19 mesačným dieťaťom v kočíku
– kde je napísané, že už nastúpený cestujúci musí vystúpiť na úkor iného cestujúceho
– kto oprávňuje vodičov MHD v Trenčíne k arogantnému a drzému správaniu k cestujúcim

Musím uviesť, že toto nieje prvý krát čo sa vodiči MHD v Trenčíne správajú  k cestujúcim arogantne, drzo, ba chvílami až vulgárne. Kde je služba zákazníkom? Veď SAD poskytuje službu a za ňu si zákazník platí. Zabúdate, že bez zákazníkov nebude treba MHD? Je to utópia, lebo nemá každý na vlastné auto a potrebujeme sa v rámci mesta prepravovať. Je vrchol drzosti akým spôsobom s nami jednajú. Celý autobus je oblepený, čo je zakázané , ale na čo máme právo nieje uvedené nikde! Umiestnite v každom autobuse aj prepravný poriadok, aby sme vedeli, čo môžeme a čo nie. Viacero zákazov, príkazov a výmyslov hraničí až z diskrimináciou cestujúceho. Tak ,ako sme boli diskriminovaní my. Ako dopadneme nabudúce, pokiaľ nastúpime na zastávke Gen.Svobodu, pôjdeme na železničnú stanicu na vlak – diaľkový autobus a na ďalšej zastávke bude chcieť opäť nastúpiť vozíčkar? Budeme musieť vystúpiť a vlak nám odíde? Ja nemám právo volby akým chcem ísť autobusom? Mám mať strach, kedy ma vodič na ktorej zastávke vyhodí?!?! Ako mám časom vysvetliť svojmu synovi, že má pomáhať telesne postihnutým spoluobčanom, pokiaľ bude vedieť, že keď bol malý musel za kriku vodiča nedobrovolne vystúpiť!!! Nezazlievam v žiadnom prípade nič tomu pánovi z juhu na vozíku. Je obdivuhodné, že je samostatný a má odvahu na svojom „elektrickom“ vozíku ísť do centra, ale treba jednoznačne určiť pravidlá. A tak, aby sme o tom dopredu vedeli a nie, až keď nás niekto vyhodí z poloprázdneho autobusu. Nehovoriac, že denno denne sa potýkajú viaceré mamičky s problémom ako nastúpiť do autobusu, pokiaľ vodič zastaví 1 až 2 metre od obrubníka chodníka. Bez ohladu na to, či je nízkopodlažný. Ako musí skôr než nastúpi do autobusu kúpiť lístok a pokiaľ je sama, nikoho nezaujíma, že nechá dieťa v kočíku samé, bez dozoru. Koľkokrát sa stáva, že vodič nieje ochotný pustiť do autobusu už dva kočíky, nieto ešte tri. Akosi sme všetci zabudli, že sme predovšetkým ludia a máme sa k sebe správať ľudsky.
Sám som zvedavý, kedy táto utopia nastane. Je najvyšší čas, aby už niekto konečne začal riešiť tento problém v Trenčíne. SAD Trenčín je monopol a jednoznačne si robí čo chce. Tak sa správajú aj zamestnanci – vodiči MHD. Nedávno keď bola nastolená otázka zvyšovania cestovného, predstavitelia mesta argumentovali ako oni do toho viac-či menej nemôžu vstupovať, ako ide o súkromný subjekt a pod. Ale faktom zostáva, že niekto mu musel umožniť podnikať na území nášho mesta. Pokiaľ nie su občania, mimochodom ktorí ich volili spokojní, treba túto situáciu riešiť. Preto vyzývam k otvorenej diskusii. Kto je ako spokojný s MHD v Trenčíne. Ako sa správajú vodiči k cestujúcim, ako riešia dennodenné problémy počas jazdy. Veď sa spýtajte občanov? A bolo by dobré si uvedomiť, že nie každý občan má k dispozícii internet a može písať svoje postrehy na web stránke SAD Trenčín.
Žiadam o písomné stanovisko Mgr.Ing. Popluhára – gen.riaditeľa SAD Trenčín, ako aj písomné ospravedlnenie vodiča číslo 5298.
Zároveň žiadam o reakciu a stanovisko predstaviteľov mesta Trenčín, lebo vy ste tu preto, aby ste riešili problémy nás občanov mesta.   
Prosím aj o stanovisko oslovených médií, akým spôsobom by mohli pomôcť pri poukázaní verejnosti na tento problém. Rozpútať verejnú diskusiu ako sú občania spokojní a aké majú skúsenosti oni.

Ďakujem
Richard Novák

Odpoveď  SAD Trenčín na sťažnosť:

Vážený pán Richard Novák, vážené Mestské zastupiteľstvo Mesta Trenčín,
sťažnosť ktorá nám bola doručená je veľmi rozsiahla a zasahuje mnoho z problematiky prevádzky MHD v Trenčíne. Budeme sa snažiť odpovedať tak, aby sme obsiahli čo najviac zo sťažností.

Na úvod si dovoľujeme v skratke použiť, pre väčšiu prehľadnosť, niektoré výňatky z prepravného poriadku na ktoré sa v nasledujúcom texte budeme z časti odvolávať.

Prepravný poriadok hovorí:

Dôležité A:
Článok II, bod 5:
… Ak ho /cestujúceho/ dopravca nemôže z nástupnej zastávky prepraviť vozidlom MHD, pre ktoré bol tarifne vybavený, alebo ak sa znemožnilo pokračovanie v začatej ceste, ma cestujúci právo na prepravu do cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, pripadne inej linky, a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného.

Dôležité B:
Článok III, bod 4:
Vodič môže odmietnuť vykonať alebo prerušiť prepravu, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich.

Dôležité C:
Článok IV, bod 1:
… Svoje práva, vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňuje cestujúci DISCIPLINOVANE u prítomnej oprávnenej osoby dopravcu.

Dôležité D:
Článok IV, bod 7:
Cestujúci je povinný dbať na pokyny oprávnenej osoby dopravcu dávané ústne alebo zvukovým alebo svetelným znamením zariadenia vozidla.
Cestujúcemu nie je dovolene najmä:
g- zdržiavať sa na mieste, kde to prekáža nerušenému nastupovaniu cestujúcich a ich tarifnému vybavovaniu

Dôležité E:
Článok IV, bod 13:
Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, je cestujúci povinný na pokyn oprávnenej osoby dopravcu z vozidla vystúpiť, a ak chce pokračovať v ceste, na jeho pokyn nastúpiť.

Dôležité F:
Článok V: Preprava ZDRAVOTNE POSTIHNUTYCH OSOB, starých osôb,…. detských kočíkov…

Dôležité G:
Článok V, bod 7:
Vo vozidle sa smie prepravovať súčasne LEN JEDEN detsky kočík alebo invalidný vozík; vodič môže len výnimočne povoliť prepravu ďalších kočíkov alebo invalidných vozíkov, pokiaľ je tieto možné umiestniť NA MIESTE URCENOM NA ICH PREPRAVU

……………………………………………………………………..

Toľko k predpisom a teraz k veci.

Podľa bodu F, ale hlavne z ľudského hľadiska vychádzame z toho, že predovšetkým u nízko podlažných vozidiel má vozičkár prednosť pred kočíkom z viacerých dôvodov:
–  vozičkár sa dostane len do nízko podlažného vozidla, bežným autobusom so schodmi  nemá šancu cestovať
–  kočík je možné prepravovať ako v nízko podlažnom,  tak aj v bežnom autobuse
– pokiaľ nebude odvezený kočík, môže nastúpiť do hociktorého ďalšieho autobusu o niekoľko minút a pokračovať v jazde a to už bez ďalšej úhrady – jedná sa o tzv. prerušenie cesty
– pokiaľ nebude odvezený vozičkár, musí čakať v daždi či horúčave na ďalší nízko podlažný autobus aj vyše hodiny
V tejto chvíli len časť spojov MHD je zabezpečovaných nízko podlažnými autobusmi a tie sú veľa krát miestom sváru medzi cestujúcimi bežnými a odkázanými na len nízko podlažné. Máme naozaj za to, že ak už tieto autobusy prevádzkujeme a vychádzame tak spoločne v ústrety cestujúcim, bez základnej ľudskosti sa to jednoducho nedá… sú situácie, kedy ani najprepracovanejší prepravný poriadok nezabezpečí riešenie všetkých situácií.

Vodič mal právo zobrať do vozidla iba jeden kočík, druhý sa viezol iba s rizikom, že počas cesty žiaden vozičkár nenastúpi. Tak sa vo väčšine prípadov deje. V tomto výnimočnom prípade sa tak nestalo a vodič musel problém riešiť. Snažil sa ho vyriešiť ľudsky –  prihliadol na väčšiu mobilitu a handicap vozičkára a snažil sa cestujúcim s kočíkom vysvetliť možnosť prerušenia cesty a to, že môžu  pokračovať v nasledujúcom autobuse.
Už zobratie ďalšie kočíka je na posúdení vodiča, a tí sa zvyčajne, pokiaľ nie je veľa cestujúcich v autobuse, rozhodnú aj pre povolenie nástupu druhého kočíka. Všetci vodiči to robia práve z elementárnej ľudskosti a ústretovosti voči cestujúcim. Všetko je v poriadku, pokiaľ sa niečo nestane. Vieme si všetci predstaviť situáciu, kedy by došlo ku prudkému zabrzdeniu, či  dopravnej nehode? Určite áno. V ten moment je zodpovednosť len na vodičovi autobusu… a celá situácia by sa absolútne otočila. Bol by to hazardér so životmi detí a ostatných cestujúcich… ale to je naozaj len úvaha a tak to, prosím, aj berte.
Pokiaľ sa budeme stretávať aj v budúcnosti s necitlivým prístupom k vozičkárom od ostatných cestujúcich s kočíkom, môže to skončiť na striktnom vyžadovaní prepravy iba jedného kočíka alebo vozíčka, čím utrpia cestujúci s kočíkmi a úprave prepravného poriadku, aby sme boli krytí práve pre prípady sťažností od verejnosti. To by sme vzhľadom na čo najkvalitnejšie a ústretové poskytovanie dopravy pre ľudí neradi robili.
Vodič mal právo nesúhlasiť s prepravou kočíkov v uličke, lebo aj podľa dôležitého bodu D a G kočíky nemôžu znemožňovať pohyb cestujúcim a musia byt umiestnené IBA na mieste na to určenom /čo ulička určite nie je/. V uličke by pri náhlom brzdení mohlo dôjsť k nekontrolovanému pohybu kočíka až pri dopravnej nehode s rizikom vyletenia čelným sklom a zranenia dieťatka aj ostatných cestujúcich /spomínané vyššie v Dôležité B/. Vodič takto chráni predovšetkým cestujúcich. Vodič je v konečnom dôsledku jediný zodpovedný za bezpečný prevoz cestujúcich. Ak by došlo ku kolízií a podobne, pohľad cestujúcich by sa radikálne zmenil z necitlivého vodiča, ktorý si nevie uvedomiť, že treba odviezť všetkých, na bezohľadného hazardéra so životmi…
Máme za to, že predpisy, akokoľvek dokonalé, nikdy nemôžu postihovať všetky problémové situácie, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť. Pokiaľ sa v bežnom živote radikalizuje v medziľudských vzťahoch bezohľadnosť a nevraživosť, myslíme si, že aspoň v prípade vozičkárov by nad predpismi mala zvíťaziť ľudskosť.

Náš zamestnanec, spomínaný vodič v sťažnosti bol riešený v zmysle poučenia o chovaní voči cestujúcim. Bolo mu pripomenuté, že práve v takto vypätých situáciách je na ňom, aby mal chladnú hlavu a veľkú trpezlivosť. On musí kľudne a aj opakovane x krát denne vysvetľovať cestujúcim rôzne situácie. Takto usmerňujeme všetkých našich zamestnancov. Aj pre takéto situácie každý jeden vodič absolvuje psychotesty a rôzne školenia. Až po ich úspešnom absolvovaní môže nastúpiť do aktívnej služby.  Podotýkame, že tieto testy a školenia sa robia opakovane počas celého výkonu jeho zamestnania u nás. V SAD Trenčín je viac ako 550 vodičov a sú zvyčajne našimi bezpečnými, spoľahlivými  a príjemnými sprievodcami na cestách. Za čo si zaslúžia naše uznanie. Áno, stáva sa, že dôjde ku konfliktu a vtedy vieme zasiahnuť, máme aj mechanizmus postihov, ktorý uplatňujeme voči vodičom, ktorý sa dopustia hrubého porušenia pracovnej disciplíny. Vtedy dochádza ku napomenutiu, písomnému napomenutiu, ku kráteniu pohyblivej čiastky mzdy a v extrémnych prípadoch aj k prepusteniu zo zamestnania.

Vodiči opätovne dostávajú aj pripomenutie, aby zastavovali na zastávkach tak, aby boli čo najviac ku kraju. Ďakujeme za upozornenie.
Prepravný poriadok. Ak by sme sa mali striktne držať zákona, sme povinní ho umiestniť na verejne prístupnom mieste. Toto naozaj dodržiavame, preto že je na predajných miestach predplatených kariet a ako už bolo spomínané v sťažnosti, je verejne prístupný aj na webe SAD Trenčín www.sadtn.sk . a na Mestskom úrade a aj na železničnej stanici. Opakovane nalepujeme prepravné poriadky aj do autobusov ale, žiaľ, dochádza k ich neustálemu poškodzovaniu, strhávaniu a odcudzeniu. Aj na základe tejto pripomienky zvažujeme opätovné vylepenie do všetkých autobusov MHD v Trenčíne.

Túto odpoveď sme vypracovali spoločne s Ing. Jurajom Popluhárom, generálnym riaditeľom SAD Trenčín, a.s.
Ak by boli nejaké nejasnosti, či bolo treba doplnenie, tak prosím, volajte na číslo 0903 524 963.
Budeme radi, ak nám akýkoľvek podnet, sťažnosť, pripomienku zašlete na pripomienky@sadtn.sk Dáte nám tak šancu, aby sme naše služby zlepšili.

S úctou
Ivana Strelcová, hovorkyňa SAD Trenčín, a.s.

Uverejňujeme reakciu p. Nováka na odpovede SAD Trenčín ako aj mesta Trenčín – poslankyne Fabovej. Hlavným problémom naďalej ostáva prepravný poriadok SAD Trenčín, v ktorom sa píše: Vodič má právo, pokiaľ to situácia vyžaduje, prerušiť prepravu cestujúcemu s detským kočíkom alebo odmietnuť prepravu detského kočíka.  Ako aj fakt, že na postavenie mamičky s malým dieťaťom sa v spoločnosti neprihliada ako na rovnocenného cestujúceho. Bez ohľadu na dôležitosť jej prepravy, či na jej práva ako platiaceho cestujúceho. Preprava invalidných vozíkov ako aj detských kočíkov v prostriedkoch hromadnej prepravy ľudí je téma, o ktorej sa doteraz mlčalo. Je problém aby spoločnosť ako taká obe skupiny cestujúcich považovala za rovnocenné? Veď ich v cestovaní spája rovnaký handicap – kolieska.

Dobrý deň.

Nedá mi, aby som nereagoval na odpoveď Ivany Strelcovej, hovorkyne SAD Trenčín, a.s. ako aj Janky Fabovej, poslankyne dlhodobo uvoľnenj na výkon funkcie. Nakoľko všetky strany dostali odpoveď na moju sťažnosť, dovoľujem si moju reakciu spojiť do jedného listu. Opäť môj list posielam na rôzne kontakty so zámerom vyvolať všeobecnú diskusiu o praktikách vodičov MHD Trenčín.
Pani hovorkyňa veľmi fundovane a šibalsky vytrhla kusky viet z prepravného poriadku ktoré veľmi dobré hrajú do karát SAD Trenčín a.s. tak, aby obhájili konanie vodiča 5298 v tom, že mal právo nás arogantne, drzo a s krikom vyhodiť z autobusu spolu s naším 19 mesačným synom v kočiari. Nebudem komentovať všetky články a body, ale pri jednom sa pozastavým.
Dôležité G: Článok V, bod.7:
Vo vozidle sa smie prepravovať SÚČASNE len jeden detský kočík alebo invalidný vozík, vodič môže len výnimočne povoliť prepravu ďalších kočíkov alebo invalidných vozíkov, pokiaľ je tieto možné umiestniť na mieste určenom na ich prepravu.
Na internete som našiel : http://slovnik.dovrecka.sk/synonymicky-slovnik význam slova súčasne: dohromady, dokopy, pohromade, pospolu, spoločne, spolu, zároveň.
Vodič 5298 jednoznačne porušil Váš prepravný poriadok v článku V, bod 7. A neumožnil cestovať súčasne kočíku a invalidnému vozíku, aj napriek tomu, že bolo možné oba umiestniť na miesto určenom na ich prepravu a toto miesto bolo vyznačené oboma pyktogramami.

V stanovisku Janky Fabovej poslankyne dlhodobo uvoľnenej na výkon funkcie sa píše, že SAD Trenčín a.s. pristúpila k úprave prepravného poriadku, podľa ktorej „ V garantovaných spojoch [vybrané nízkopodlažné autobusy s bezbariérovým vstupom] v cestovnom poriadku označených symbolom „i“ , majú prioritné právo na prepravu zdravotne postihnuté osoby v invalidnom vozíku. Vodič má právo, pokiaľ to situácia vyžaduje, prerušiť prepravu cestujúcemu s detským kočíkom alebo odmietnuť prepravu detského kočíka. Cestujúci s detským kočíkom, ktorému bola prerušená preprava v garantovanom spoji z dôvodu prioritného práva občana ŤZP v invalidnom vozíku, má nárok na bezplatnú prepravu nasledujúcim vozidlom tej istej alebo inej linky.“
Vzhľadom k tomu, že osoba s dieťaťom v detskom kočíku má viacej možností prepravy v MHD aj keď na úkor pohodlnosti nastupovania a vystupovania, s uvedenou úpravou prepravného poriadku sa stotožňujeme. Koniec citátu.
Okamžite po obdržaní tohoto stanoviska som kontaktoval Ing.Jarmilu Maslovú, ktorá osobne vypracovala toto stanovisko a ústne som predniesol svoj nesúhlas s týmto stanoviskom mesta. Nerozumiem, ako môžete ako zástupcovia nás občanov mesta Trenčín súhlasiť s takouto formuláciou. O to skôr, že mesto prezentovalo nákup nízkopodlažných autobusov ako autobusy pre mamičky s kočíkom ako aj invalidov na vozíku. Pre obe skupiny!!! A nie jednej na úkor druhej. Vodič má právo prerušiť…… Vodič má právo požiadať o prerušenie cesty a je potom na úsudku rodiča, či môže uvolniť miesto pre vozíčkara. Veď čo keď potrebuje ísť mamička k lekárke a je sama doma s dieťaťom, čo keď potrebuje ísť na ďalší diaľkový autobus, či vlak. Nemôže si dovoliť vystúpiť a ísť o 15-20min. S ďalšim autobusom. Navyše mamičky sú na materskej dovolenke samy a preto sa snažia ísť na nízkopodlažný autobus aby boli sebestačné a mohli cestovať samy. Určite nesúhlasim s takouto formuláciou a žiadam, aby sa to riešilo k spokojnosti všetkých cestujúcich!  Rovnako a rovnocenne !
Môj názor je ten, že sa musí ujednotiť, koľko kočíkov či invalidných vozíkov sa prakticky zmestí do ktoréhokoľvek typu autobusu, ktorý prevádzkuje SAD Trenčín a.s. a v akéjkoľvek kombinácii počtu /týka sa to aj diaľkových či medzimestských liniek/. Týmto počtom musí byť označený autobus ako aj označenie v cestovnom poriadku, aby cestujúci dopredu vedel, za akých podmienok môže cestovať a mohol prispôsobiť čas cestovaniu a vybrať si spoj ktorým pôjde. Zároveň aj vodič musí upozorniť cestujúceho dopredu, za akých podmienok môže cestovať. Nesmie sa stať, že môže vodič kedykoľvek preručiť cestu cestujúcemu a arogantne bez podloženia ho vyhodiť tak, ako sa to stalo nám.
Okrem iného podmienky prepravy by mali byť uvedené v prepravnom poriadku, ktorý by sa mal nachádzať okrem iného aj priamo v autobuse, aby aj cestujuci mal právo okamžite doň nahliadnuť. Nevidím dôvod, prečo by prepravný poriadok nemohol mať vodič u seba v kabíne a v prípade potreby ho môže predložiť. Určite nemôžem súhlasiť s konštatovaním ako opakovane nalepujete prepravný poriadok do autobusov. Veď odjakživa boli prepravné poriadky nalepené z vnútra skla kabíny za chrbátom vodiča, ale to asi len do roku 1989. Možno by stálo za úvahu ich tam opäť nalepiť a odtiaľ ich nikdo nestrhne a neodcudzí.
Celá vec je veľmi citlivá nielen pre rodičov s kočíkom, ale aj pre vozíčkarov. Treba jednoznačne určiť pravidlá hry. A to musí mať v záujme riešiť každý poslanec mestského zastupitelstva mesta Trenčín, SAD Trenčín, ako aj každý občan. Som veľmi rád, že problém správania vodičov MHD ako aj samotnej SAD v Trenčíne si na základe mojeho podnetu všimla televízia MARKÍZA, kontaktoval ma Slovenský rozhlas a materské centrum Srdiečko uverejnilo diskusiu na stránke www.mcsrdiecko.sk. K mojemu názoru nejasných pravidiel ako aj arogantnému správaniu vodičov MHD v Trenčíne sa pripojila i mamička vozíčkara ako i niektoré mamičky, ktoré majú negatívne skúsenosti s prepravou. Tie sa vyjadrili na webovej stránke. Myslím si, že pokiaľ s mojím názorom niesom sám, niekde bude problém.

Preto opätovne prosím a žiadam:
– písomné ospravedlnenie vodiča 5298 za neadekvátne riešenie vzniknutej sytuácie
– písomné stanovisko SAD Trenčín a.s. ako ďalej upravujú prepravný poriadok k osohu všetkých cestujúcich
– písomné stanovisko oslovených poslancov mesta Trenčín, ako budú hájiť záujmy všetkých občanov
Zároveň opäť prosím o stanovisko oslovených médií, ako by mohli naďalej monitorovať tento problém v našom meste. Ako i verejne diskutovať o tom, ako sú občania spokojní s MHD v Trenčíne.

Ďakujem
Richard Novák

a následná odpoveď SAD Trenčín:

Vážený pán Novák,
V ostatnom čase sa, aj na základe Vašich podnetov, udiali zmeny v prepravnom
poriadku, prepravné poriadky sú v každom vozidle MHD na viditeľnom mieste (a
to aj v zálohových spojoch), vodičovi autobusu na ktorého chovanie ste
upozornili bola krátená pohyblivá čiastky mzdy a bol s ním vykonaný aj
pohovor tak, ako som Vám uviedla v predchádzajúcej odpovedi.
Pochybenia našich zamestnancov si riešime interne v rámci firmy a NIKDY ich
nevystavujeme verejnému pranierovaniu.
Nakoľko máme snahu riešiť problematiku komplexne, oslovili sme v danom
probléme aj Slovenský zväz telesne postihnutých.

Osobne som sa opakovane postavila pred novinárov a vysvetľovala celú
záležitosť z nášho uhla pohľadu. Som ochotná kedykoľvek sa k téme vrátiť,
pokiaľ si to média budú želať…

S úctou
Ivana Strelcová, hovorkyňa SAD Trenčín, a.s.

*

A aká je vaša skúsenosť ?
hneď niekoľko sa ich našlo ešte pred uverejnením článočku na našu webku:

*

súhlasím, mne sa stalo niečo podobné, resp. bola som toho svedkom! vodič nízkopodlažného autobusu mhd na legionárskej (oproti perle) zastavil cca meter od obrubníku a moja kamarátka s kočíkom (v ňom 3 mesačné bábo) a s chlapčekom 2,5 ročným sa nemala ako dostať do tohto autobusu, keďže zastavil tak hlúpo, že jej hlboký kočík zapadol presne medzi chodník a autobus!!!!! vodič dobre videl, že tam čakajú mamičky s kočíkmi (boli tam minimálne 3) a ani sa neunúval zastaviť poriadne, aby mohli nastúpiť! a to kupovanie lístkov detto! musela kočík s dieťaťom zaparkovať (zabrzdiť), nechať ho tam (v strede autobusu), zobrať malého za ruku, predrať sa kvantom ľudí dopredu, kúpiť lístok a drať sa zase naspäť! vodič ani len nepočkal, kým príde späť ku kočíku a vyrazil…(a.)

*

Ja mám tiež skúsenosť, išli sme s kamoškou od Južanky s kočíkmi  busom do
mesta a vodič nás nechcel zobrať, že do autobusu môže ísť len jeden kočík.
Že nech si jedna z nás počká na druhý autobus. Tak mu to kamarátka veľmi
dôrazne vysvetlila, že bude aj on radšej, keď nás vezme a – predstavte si –
zrazu sa dalo. :-)

Sú to chrapáci, ale nie všetci, takže česť výnimkám (raz mi jeden ujo
autobusár pomohol vyložiť na stanici kočík, lebo tam už neboli žiadni
cestujúci).
Pozitívna skúsenosť s MHD (nie tou trenčianskou): Boli sme u známych, do
mesta sme chodievali busom a ja s malou a kočíkom zadara. Ako je to možné?
Stačilo mi na to 5 min. času, 10 Czk a Lenkina zdravotná kartička. Lenke
vystavili preukážku a tak s ňou až do dovŕšenia troch rokov môže jazdiť
doprovod zdarma. Nebývame v tom meste, dokonca ani štáte. Pochopíte to? A u
nás, nech sa páči, jedna zástavka a máte to za 16. :-(
Máme sa veru ešte čo učiť…. (dada)

*

no, ja tiež musím dať za pravdu všetkým, ktorí majú negatívne skúsenosti s vodičmi mhd v
trenčíne. patrím tiež medzi nich. keď mala dcéra asi 7 mes.( v tn bol ešte len jeden
nízkopodlažný autobus), potrebovala som sa s ňou dostať ráno na odbery k lekárovi(zo
sihote do starej polikliniky). vyhliadla som si práve nízkopodlažný autobus, prišla na
zastávku o niečo skôr, aby ma nepredbehol iný kočík. keď dorazil autobus, nebol v ňom
žiadny kočík ani občan na invalidnom vozíku a napriek tomu ma šofér odmietol zobrať do
autobusu s odôvodnením, že je určený pre invalidov. keď som ho prosila, že sa potrebujem
dostať s chorým dieťaťom k lekárovi,odpovedal, že ľudia sa potrebujú dostať do práce a ja
si mám počkať na ďalší spoj. zostala som teda s chorým drobcom a slzami v očiach bez slov
na zastávke.
a prípady, kedy vodič zataví tak, že kočiar zapadne medzi autobus a obrubník radšej už
ani nepočítam…(M.)

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.