Srdiečko v roku 2007, Martina Lukáčová

Trenčianskym rodičom dobre známe Materské centrum Srdiečko začalo neformálne existovať v roku 2002 ako Klub mamičiek pri Centre enviromentálych aktivít. Neskôr, v máji 2002 si aktívne mamičky na materskej dovolenke založili samostané občianske združenie “Materské centrum Srdiečko” (MC Srdiečko) a začali organizovať pravidelnú prednáškovú činnosť, burzy detského ošatenia a detských potrieb, cvičenia pre matky s deťmi a tvorivé dielne.

Prostredie materského centra a svojpomocné organizovanie činnosti podnecuje prirodzenou cestou záujem o veci verejné a rozvoj verejnoprospešnosti v rámci rodín. Aj preto o rok neskôr sa MC Srdiečko stalo aktívnym členom Únie materských centier, ktorá v súčasnosti zastrešuje takmer 70 materských centier na celom Slovensku a niekoľko desiatok čakateľov na členstvo.

Materské centrum Srdiečko vypĺňa prázdny priestor v komunitnom živote Trenčína, ponúka ženám ma materskej dovolenke vymaniť sa zo sociálnej izolácie počas celodennej starostlivosti o deti, pričom unikátny je model zastrešenia matky s dieťaťom, podpora aktívneho rodinného života a zapájanie do výchovy detí oboch rodičov. MC Srdiečko úzko spolupracuje s miestnou samosprávou ako významný článok v komunitnom živote s podieľaním sa na prevencii sociálnopatologických problémov spoločnosti. Aj vďaka tomuto postaveniu MC Srdiečko získalo podporu miestnej samosprávy a od augusta 2004 sídli v priestoroch na Hviezdoslavovej ulici v centre Trenčína, kde bola zriadená celoročná herňa pre matky s deťmi a priestor na nakŕmenie a prebalenie tých najmenších. Výsledkom poskytovania týchto služieb a meradlom kvality je zvyšujúci sa záujem o služby a aktivity Materského centra Srdiečko. V roku 2005 MC Srdiečko poskytlo 2400 matkám s deťmi priestor na nakŕmenie a prebalenie a herňu navštívilo 4200 rodičov s deťmi. V nasledujúcom roku tieto čísla stúpli, herňu navštívilo 5300 rodičov s deťmi a priestor na nerušené nakŕmenie a prebalenie využilo 2500 mamičiek. V prevádzke našich priestorov a v celej našej činnosti nám pomáha aj pomoc zo strany samotných trenčanov, ktorí pravidelne poukazujú nášmu združeniu 2% zo svojich daní.

V súčasnosti občianske združenie Materské centrum Srdiečko vedie skupinka 12 mamičiek – členiek MC, zamestnáva jednu pracovníčku na plný úväzok a poskytuje bohatý pravidelný program pre rodičov a deti. V roku 2007 prišlo do našich priestorov nakŕmiť a prebaliť svoje ratolesti 2155 mamičiek, 4649 detí sme krátkodobo opatrovali v našej herni, vyše 1000 detí sa zúčastnilo tvorivých predpoludní s tetou Aničkou, takmer 1000 detí s rodičmi si prišli zacvičiť do telocvične, takmer 100 mamičiek s najmenšími deťmi absolvovalo kurz cvičenia na fitloptách a mnoho iného. Vďaka grantovej podpore mesta Trenčín sme pre trenčianskych rodičov pripravili Míľu pre mamu s benefičným programom na Mierovom námestí, pri príležitosti oslavy dňa detí sme pripravili už druhú Vodník párty na Štúrovom námestí pri našom trenčianskom vodníkovi Valentínovi a v rámci projektu “Našim najmenším” sme pripravili Šarkaniádu, Lampiónový pochod a Mikulášske divadelné predstavenie “Dohviezdny večer”. Okrem toho sme zorganizovali množstvo iných svojpomocne financovaných aktivít ako výlety za koníkmi, náučné dopoludnia pre budúcich škôlkarov, jarnú a jesennú burzu detkého ošatenia a potrieb, karneval pre deti, kurz viazania a nosenia detí v šatke, minikurz vizážistiky pre mamičky. V neposlednom rade sme celoročne poskytovali odborné prednášky pre rodičov, poradenstvo a podporu pre mamičky pri dojčení, rodičom pri výchove detí, pri získavaní informácií z oblasti zdravotníctva a výživy a pod.

Materské centrum je vo svojej podstate výnimočný projekt zasahujúci do širokého spektra diania v spoločnosti, poskytuje zázemie pre matky na materskej dovolenke, združuje celú komunitu rodičov a prirodzenou cestou podnecuje k záujmu o veci verejné, týkajúce sa nás všetkých

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.