Kronika 2011


Aj toto ste mohli zažiť s nami v roku 2011Diskusia spojená s premietaním na tému “Uspávanie”

Kto:    Rodičia a deti, NO Návrat

Kedy: 27.01.2011

Kde:   Kultúrne centrum Stred

Po dvojročnej prestávke sme znova spustili sériu diskusií s názvom „maminec“. Prvé stretnutie s a us kutočnilo v spolupráci s neziskovou organizáciou Návrat. Jej koordinátorka pre komunikáciu Lenka Hujdičová nám predstavila projekt s názvom Uspávanie, ktorého súčasťou je séria krátkych dokumentárnych filmov približujúcich rituály v rodinách pred spaním a samotnú intimitu ukladania detí na spánok. V rámci diskusie, ktorá prebiehala medzi premietaním sa rodičia zdôverili s radosťami, ale i starosťami, ktoré im večer pripravujú ich deti. Na otázky rodičov ochotne odpovedali zástupkyne Klubu náhradných rodín v Trenčíne pani Iveta Kobydová a pani Zita Kebísková.

Comments are closed.