Kronika 2010


Aj toto ste mohli zažiť s nami v roku 2010Šarkaniáda + Medzinárodný deň materských centier

Kto: deti a rodičia, MC Srdiečko

Kde: KC Stred

Kedy: 10. 10. 2010

Tento rok sme si v Materskom centre Srdiečko po prvýkrát  pripomenuli materské centrá, ktoré vznikajú na celom svete. MINE (Medzinárodná sieť materských centier) vyhlásila deň 10. 10. 2010 za Medzinárodný deň materských centier. Tento deň sme otvorili dvere našej novej pobočky pre širokú verejnosť a dopoludnie nám spestrila už tradičná aktivita nášho MC – Šarkaniáda. I keď vietor nefúkal práve tak, ako by sme si želali, nedeľný deň bol ukážkovým babím letom a slniečko sa usmievalo na všetky jasajúce deti so šarkanmi v rukách. Mnohé si ich vyrobili sami v rámci tvorivých dielní a o to bol tento zážitok hodnotnejší.
Otvorenie pobočky MC Srdiečko

Kto: MC Srdiečko

Kde: KC Stred

Kedy: 22. 9. 2010

Všetko sa raz končí…a tak sa skončilo i trojmesačné úsilie, ktorého výsledkom je pobočka Materského centra.
Za realizáciou celého projektu sa skrýva nekonečne veľa hodín driny, odriekania, nervov i nedorozumení a vypätých situácií, ktoré boli popretkávané úsmevmi, radosťou a pocitom spokojnosti pri konečných úpravách. Smiech, ktorý vychádzal z úst detí ktoré sa zúčastnili slávnostného otvorenia a skupinky spokojných mamín debatujúcich o tom, čo všetko sa v týchto priestoroch bude môcť v nasledujúcom období realizovať hovoria za všetko. Vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o to, že tento deň konca a začiatku zároveň mohol prísť.
Tak sa teda pripravme. Pripravme sa na začiatok. Na začiatok novej etapy v živote materského centra, kedy otvára väčšiu náruč pre všetkých.3. detská športová olympiáda

Kto: deti a rodičia, starí rodičia

Kde: Lesopark Brezina

Kedy: 18.9.2010

Olympiáda pre deti patrí medzi tradičné akcie MC Srdiečko. Tento ročník bol už tretí. Počasie nás opäť nesklamalo a dovolilo usporiadať toto podujatie v areáli Lesoparku Brezina.Deti behali, skákali, podliezali, preliezali a novinkou boli aj odrážadlá pre deti, ktoré si užili nielen malí, ale aj veľkí. Niektoré disciplíny zvládli deti samé, a pri niektorých pomáhali aj rodičia. Skrátka športovali celé rodiny.

Nechýbal olympijský oheň, vlajka, medaile, diplomy, či originálne športové dresy.

Akciu nám prišli spestriť dorastenci futbalisti z AS Trenčín a dobrovoľníci z Rescue záchranného systému. O pitný režim sa postarala Trenčianska vodohospodárska spoločnosť pristavením cisterny s pitnou vodou.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom!

O rok sa stretneme už na štvrtej detskej športovej olympiáde.

 Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému

(Kurz akreditovaný MŠ SR)

Kto: Rodičia a ich deti

Kedy: 15.5.2010 – 30.6.2010

Kde: MC Srdiečko

Posledný júnový deň je už tradične vyvrcholením školského roka a všetky deti sa ne/tešia na  vysvedčenie a zaslúžený oddych. Tento rok tomu nebolo inak ani v MC Srdiečko, len s tým  rozdielom že na svoje vysvedčenia sa tešili dospelí – rodičia, absolventi kurzu „Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“. Tento kurz, historicky vôbec prvý, ponúklo len niekoľko materských centier na celom Slovensku a tak rodičia, ktorí ho absolvovali v našom MC boli na seba patrične hrdí. Úspešne ukončili svoje snaženie a prostredníctvom kurzu získali nielen osvedčenie o jeho absolvovaní, ale podstatne viac…vymenili si a zároveň nabrali cenné informácie týkajúce sa výchovných postupov a naučili sa ako lepšie chápať seba, konanie svojich detí a ako na podnety svojich ratolestí čo najvhodnejšie reagovať. Prvým absolventom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší kurz, ktorý by sa mal uskutočniť v jesenných mesiacoch.
Deň Otcov

Kto: Deti, rodičia, starí rodičia, a mnohí ďalší.

Kedy: 20. júna 2010

Kde: Opatovce

Deň Otcov sa už po niekoľko rokov dostáva do povedomia ľudí. Úloha našich tatinov si zaslúži našu pochvalu, nielen tú doma, ale aj na verejnosti. Takýto pekný dník na oslavu Dňa Otcov si pripravili milovníci zvierat a koníkov v Hipo centre v Opatovciach.
Deti mohli jazdiť na koňoch za odbornej spolupráce a vychutnať si opekačku v prostredí rôznych ľudí, kde sa rozdiely nerobia. 

5. trenčianske vodnícke stretnutie

Kto: Deti, rodičia, starí rodičia, a mnohí ďalší, ktorí sa tešia zo spoločne strávených chvíľ

Čo: piata „vodník párty“ organizovaná MC Srdiečkom, stretnutie všetkých ktorí majú radi vodu, vodníkov a všetko čo s tým súvisí

Kedy: 19.júna 2010

Kde: Štúrove námestie v Trenčíne

I keď nás sobotňajšie ráno nepotešilo neutíchajúcim dažďom, na obed vycerilo zúbky slniečko, no a poobede sa už krásne usmievalo na všetkých, ktorí už po piaty krát prišli k studni vodníka Valentína, aby ho mali zasa možnosť vidieť. Ako každý rok sa na jednom mieste stretlo neuveriteľné množstvo nádherných masiek vodníkov, vodných víl, žabiek a kadečoho „vodného“. Spoločne zvládli všetky vodnícke disciplíny, aby potom v cieli potešili svoje srdiečka milými odmenami. Rodičiom „vodníčat“ urobilo radosť množstvo cien, ktoré mali možnosť vyhrať v tradičnej vodníckej tombole a na všetkých dozeral prísnym, no veselým pohľadom vodník Leo so svojou vernou pomocníčkou tetou Aničkou.
Integrácia hendikepovaných detí medzi deti v MC (Diskusia)

Kto: pre rodičov, ktorí chcú svoje dieťa vychovávať k empatii a tolerancii

Kde: MC Srdiečko

Kedy: 10.6.2010 o 16 30 hod.

Hosť: Mgr. Mojžišová Matyšákova a R. Lezo – predseda Spoločnosti Downovho syndrómu

Viedla: Anna Marjánová

Diskusia bola úvodom do programu Integrácia hendikepovaných detí v MC. Diskusie sa zúčastnilo niekoľko odborníkov a zároveň p. Róbert Lezo s manželkou, ktorí majú s integráciou osobnú skúsenosť.Hovorili sme o tom, aké dôležité je včasné  diagnostikovanie ako aj potrebné kontakty na odbornú pomoc.  Ale aj o systéme, ktorý má priamy dopad a vplyv na začlenenie detí s rôznymi poruchami. Znamená to, že všetci bez rozdielov sa spolupodieľajú na tvorení jednej spoločnosti bez výnimiek. Tieto údaje môžete získať na http://mc-projekt.biznisweb.sk.
Pracovné stretnutie

Kto: členovia/členky a sympatizanti/sympatizantky OZ MC Srdiečko

Čo: Bojová predvodníkovská porada

Kde: MC Srdiečko

Kedy: 4.6.2010 16,00 -18,00

Na tomto predvodníkovskom stretnutí sme medzi nami privítali novú sympatizantku maminu Slávku. Ahoj medzi nami :). Hlavným bodom programu bola príprava a organizačné zabezpečenie podujatia 5. Vodník párty, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Koná sa 19.6.2010 od 15.00 hod. na Štúrovom námestí aj za mierneho daždivého počasia.
Ďalej sme riešili problémy, radosti, starosti MC Srdiečko. Skrátka sme sa zaoberali všetkým, čím Srdiečko po tieto dni žije.

 


 

Projektový manažment

Kto: členovia/členky  a sympatizanti/ sympatizantky OZ MC Srdiečko

Čo: Projektový manažment

Kde : MC SrdiečkoKedy: 29.5.2010 od00 do 12.00

V sobotu 29.5.2010 sme sa maminy a ocinovia dobrovoľníci OZ MC Srdiečko stretli v Srdiečku, aby sme sa poučili čo to o projektovom manažmente. Naša lektorka mamina dobrovoľníčka Júlia nás previedla touto problematikou tak šikovne, že sme ani nemali pocit, že ide o niečo veľmi zložité a náročné. Získali sme veľa podnetov, ktoré nám pomôžu zlepšiť našu prácu v MC Srdiečku pre Vás všetkých.EKO klub: HOMEOPATIA – áno či nie?

Kto: rodičia, ktorí hľadajú aj alternatívne cesty medicíny a každý, kto sa chcel o homeopatii dozvedieť viac

Kde: v MC Srdiečko o 17,00 hod

Kedy: 20. Mája 2010

Hosť: PharmDr. Marta Delinčáková

V dnešnom Eko Klube sme privítali veľmi zaujímavého hosťa – PharmDr. Martu Delinčákovú. Rozprávali sme sa nielen o tom, kedy siahnuť po homeopatikách, ale načreli sme aj do histórie homeopatickej liečby. Účastníci diskusie sa mohli dozvedieť  ako homeopatiká fungujú, akým spôsobom sa vyrábajú a kde všade sú dostupné. Taktiež sme sa dozvedeli, že homeopatia je komplexná veda a všeobecne nie je vhodná na samoliečenie. Získali sme kontakty na lekárov v Trenčíne a okolí, ktorí sa homeopatii venujú a na ktorých sa možno v prípade problémov obrátiť. Diskusia bola iste prínosom nielen pre ľudí, ktorí sa o homeopatii chceli dozvedieť základné informácie, ale aj pre tých, ktorí sú s homeopatiou v stálom kontakte.Míľa pre mamu

Kto – všetci ktorí prišli vzdať hold materstvu

Čo – najväčšia oslava Dňa matiek

Kde – na Mierovom námestí v Trenčíne a trasa Míle pre mamu centrom Trenčína

Kedy – v sobotu 8. mája 2010 od 15,00 hod. do vysilenia :-) …ale oficiálny koniec o 18,00 hod.

1609 m. Presne toľko je míľa. A presne toľko dnes znamenalo vzdať úctu matkám, maminám, mamičkám. Už po siedmy krát sa stretli, všetci tí, ktorí vedia aké neľahké, no zároveň krásne je byť mamou a ktorí si vedia toto poslanie a dar vážiť a chcú to dať vedieť. Tohtoročnej míle pre mamu sa zúčastnilo ako i po minulé roky množstvo ľudí, mám, otcov, detí, starých mám a starých otcov. V Trenčíne sa zaregistrovalo 1090 účastníkov, čo mu zaručilo tretie miesto v rámci Slovenska. Pre všetkých ktorí si prišli spestriť májové popoludnie bolo pripravených nespočetne veľa sprievodných atrakcií. Deti sa vyšantili pri koníkoch, v skákacom hrade, plnili si sny keď mohli nasadnúť do smetiarskeho, umývacieho  či policajného auta. Mohli si vyskúšať ako poskytnúť prvú pomoc, či si len tak niečo pekné nakresliť.  Popri tom sa z hlavného pódia ozývala hudba a spev účinkujúcich v míľovom programe. Pre tých ktorí sa pričinili, o to aby dnes bolo všetko také úžasne krásne bola tohtoročná míľa iná. Bolo z nej totiž cítiť viac srdca, viac úprimnosti  a spolupráce.

 


 

Naša tradičná jarná burza

Kto – rodičia nakupujúci aj predávajúci

Čo – sezónna burza detského ošatenia a potrieb, tento raz jarného a letného

Kde – KC Dlhé Hony

Kedy – 9. – 10. 4. 2010

Opäť máme za sebou našu tradičnú sezónnu burzu, dokonca sme sa vrátili do pôvodných priestorov kultúrneho strediska na Dlhých Honoch i keď nám teraz boli netradične k dispozícii miestnosti bývalej knižnice.
V piatok sa nám podarilo vďaka predávajúcim mamičkám, ktoré nosili vecičky vyradené zo šatníkov svojich ratolestí a usilovnej práci všetkých dobrovoľníkov zaplniť 2 miestnosti oblečením, topánočkami, hračkami a v sobotu pribudli kočíky, sedačky a iné potreby pre detičky.
V sobotu prepukla pravá nákupná horúčka :) Veď kto by nevyužil možnosť nakúpiť super oblečko sa dobré ceny? Naozaj bolo z čoho vyberať a myslím, že každá mamička odchádzala spokojná s nejakým „úlovkom“
Tradične popri burze prebehla aj zbierka ošatenia, ktoré poputuje k ľuďom v núdzi.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si našli čas a predajom, nákupom, darovaním ošatenia či prácou dobrovoľníka podporili jednu z našich tradičných aktivít.Dovidenia na jeseň, priatelia!Comments are closed.