Plánovanie rodiny nie je čisto ženská záležitosť

Čo sa väčšine ľudí vybaví pod pojmom plánovanie rodičovstva?

Antikoncepcia. Hormonálna, chemická, bariérová… Ale je to naozaj jediná cesta, ako naplánovať svoje (ne)rodičovstvo? Sú spomínané formy ochrany tou jednou cestou, ako spolunažívať a nebáť sa pritom neželaného otehotnenia? Mať, či nemať sex bez „následkov“? Resp. ako počať dieťa a kedy je ten „správny“ čas? Odpoveď môžeme nájsť v obyčajnom, ale dokonalom fungovaní ľudského tela. Žena samotná je tým najjednoduchším a pritom najdokonalejším fungujúcim organizmom na plánovanie rodičovstva. Hovoríme alternatívnych formách plánovania rodičovstva, ktoré z tejto dokonalosti vychádzajú.
Plánovať rodičovstvo patrí k zodpovednosti muža a ženy, ktorí sú rozhodnutí prijať do svojho života deti ako dar. Aj tu existuje viacero možností, akým svoje plánovanie budú realizovať a je na ich postoji k životu, svedomí, vedomí a dostupných informáciách, pre ktorú z metód sa rozhodnú. Mimo veľmi rozšírenej antikoncepcie sú k dispozícii aj metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, ktorú neprávom PR farmaceutických firiem odsúva ako nespoľahlivú a náročnú. Otázkou je, čo vlastne o nich vieme?
Prirodzené metódy plánovania rodičovstva existovali od nepamäti. Rešpektujú prirodzený cyklus ženy a jeho prejavy. Zjednodušene by sme mohli tiež povedať, že je to komplexné ponímanie a spôsob intímneho života manželov. Plánovanie počatia, resp. nepočatia dieťatka vychádza z poznania prirodzeného striedania období plodnosti a neplodnosti v každom ovulačnom a menštruačnom cykle ženy. Nepoužíva sa pri tom ani bariérová, ani chemická či hormonálna antikoncepcia.  Vychádza sa z toho, že napriek tomu, že muž aj žena sú rôznych pohlaví, majú rovnakú hodnotu i osobnú dôstojnosť. Ani jednému nie je jeho plodnosť odoberaná alebo deformovaná. Deti sú prijímané, pretože ich počatie je dôsledkom  slobodnej voľby na základe zodpovedného rozhodnutia a nie ako zlyhanie metódy.  Predpokladom, resp. zárukou spokojnosti  je však dostatok kvalifikovaných informácií, pozitívna motiváciu a osobné presvedčenie páru o správnosti tejto cesty.
Jednou z najstarších možností  je napríklad tzv. ekologické dojčenie (dojčenie vždy podľa potrieb dieťaťa bez fľaše a cumľa v sústavnej prítomnosti matky), ktoré však vzhľadom na rýchly životný štýl  a odklon od pôvodného fyzického naviazania sa matky a dieťaťa je ešte stále spoločensky neprijímaný – i keď funkčný. Bližšie info: http://www.lpp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=92
Prvou známou metódou, ktorá sa zakladala na periodickom princípe meštruačného cyklu ženy, je tzv. Knaus-Oginova alebo kalendárna metóda (KM).  Predpokladala približne rovnaký čas nástupu ovulácie každej ženy. Na svoj čas to bola revolučná metóda, ale nakoľko nezohľadňovala individuálny cyklus   ženy, v súčasnosti je používaná minimálne.
Výhody: jednoduchosť
Nevýhody: nepresnosť vyplývajúca z nerešpektovania individuality ženy

Boom v tejto oblasti spôsobila Billingsova ovulačná metóda (BOV), ktorú „priviedli na svet“ manželia Billingsovci z Austrálie. Jednoduché pozorovanie zmeny hlienu krčku maternice a veľmi názorné záznamy konečne rešpektovali jedinečnú fyzickú osobnosť ženy a jej cyklu. Plodnosť či neplodnosť ženy sa určuje podľa kvality cervikálneho hlienu. Pre ženy, ktoré majú jednoznačný hlienový príznak, je táto metóda výhrou. Počas ovulačného cyklu sa kvalita, vlastnosti a ťažnosť hlienu menia. Počas plodného obdobia je hlien ťažný a klzký, naopak, počas neplodného je hustejší a lepkavejší, resp. žiadny. Na správne vyhodnotenie plodných a neplodných dní dobre poslúži záznamová tabuľka, kedy si žena svoje pocity zaznačuje. Avšak nie je to nič zložité ako by sa mohlo zdať. Neskôr sa toto samopozorovanie zautomatizuje a stane sa jednoduchou súčasťou každodenného života.
Výhoda: jednoduchosť, žiadne finančné výdavky
Nevýhoda: predpoklad jasného hlienového príznaku, disciplína
Viac info o metóde na www.billings.sk .
Nakoľko však množstvo žien má napríklad vďaka množstvu stresových faktorov problémy so sledovaním a kvalitou hlienu, BOV bola pre ne nepostačujúca. Aj pre páry, ktoré chceli vsadiť z rôznych dôvodov na väčšiu istotu, je k dispozícii tzv. symptotermálna metóda, ktorá pri určovaní plodných a neplodných dní každej zdravej ženy vychádza nielen z pozorovania hlienu ako v BOV, ale pridáva ešte aj ďalšie symptómy – merania, ktoré dodávajú páru istotu v určení obdobia cyklu: ide o sledovanie bazálnej teploty (teplota ľudského tela meraná v rovnakom čase každý deň v ústach, konečníku alebo v pošve) a tiež o možnosť kontroly zmeny stavu krčka maternice počas cyklu. STM je metódou, ktorá vznikla v USA   a mimo poslania docieliť alebo oddialiť počatie svoj okruh tém rozšírila aj na obdobie dojčenia a prirodzenej materskej starostlivosti, ako aj na riešenie tzv. nepravidelných cyklov. Zaoberá sa tiež výživou vplývajúcou na úpravu problémov s plodnosťou, problémami v tehotenstve a predmenštruačným syndrómom. Jej spoľahlivosť je daná tzv. Pearlovym indexom a je 94-99%. Bližšie informácie na www.lpp.sk.
Pre tých, ktorým sa zdá meranie a sledovanie náročné, alebo majú akýkoľvek objektívny problém s meraním alebo jednoducho chcú mať ešte „technicky“ potvrdenú istotu, existuje prístroj menom Persona, dostupný na anglickom, nemeckom a rakúskom trhu. Je to domáci „počítač“, ktorý sleduje hladinu hormónov počas ovulačnej fázy menštruačného cyklu ženy. Testovanie prebieha zo vzorky ranného moču prostredníctvom testovacích tyčiniek. Počítač potom výsledky vyhodnotí a diagnostikuje vám plodný alebo neplodný hlien. Hoci pracuje rýchlo, nemôže ho používať každá žena a je nepožičiavateľný – môže s ním manipulovať len jeho majiteľka. Bližšie info: http://www.lpp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=128
Výhody: presnosť, rýchlosť, nenáročnosť
Nevýhody: finančné náklady, nie je vhodný pre každú ženu

Keďže ovulačné a menštruačné cykly má každá žena vo fertilnom veku bez ohľadu na jej vzdelanie, rasu či náboženské presvedčenie, svetonázorovú orientáciu, kultúrny či etnický pôvod jeho zákonitosti môže využívať každá žena, ktorej záleží na vlastnom zdraví. Je morálne i zdravotne prijateľná pre všetky kultúry.

Alternatívne metódy vs. antikoncepcia
Čo hovorí medicína
Hormonálna antikoncepcia ma za úlohu potlačiť ovuláciu. Za normálnych okolností je ovulácia v cykle prejavom zdravia. Tiež zamedzuje zahniezdeniu zárodku (nízka sliznica maternice), bránenie pohybu spermií (keď zničím to, čo ich pohyb umožňuje, môže vypovedať službu, keď to budem potrebovať či chcieť dieťa). Hormonálna antikoncepcia tiež vyvoláva zmeny vo vajíčkovodoch a to tým, že riasinky, ktoré posúvajú vajíčko i spermie sa nepohybujú tak, ako by mali, čiže zase  niečo patologické. Vplyvom umelo dodaných hormónov dochádza k ukončeniu tehotenstva, ak k nemu predsa len dôjde. Zárodok sa jednoducho „odmenštruuje.“ Hormonálna antikoncepcia tiež vplýva na zvýšenú krvnú zrážanlivosť, hrozí riziko infarktu srdcového svalu, mozgu, obličkových tepien, poškodenie očnej sietnice a podobne. Zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku, čo tiež súvisí o.i. aj s mechanizmom zrážania krvi, rakoviny prsníka (najnovšie tabletky – ešte neuplynul dostatočne dlhý čas potrebný na vyslovenie definitívnych záverov, riziko zvlášť u žien, ktoré ešte nerodili, resp. užívali tabletky dlhšie ako päť rokov), rakoviny krčka maternice (súvisí aj s dĺžkou užívania, počtu a hygieny sexuálnych partnerov), nádorov pečene, preto sa u užívateliek ATK starostlivo sledujú pečeňové testy.  Hormonálna antikoncepcia sa niekedy ordinuje aj na „liečbu“ nepravidelnosti cyklu. Avšak pravidelná „menštruácia“ pri užívaní ATK je krvácaním v dôsledku hormonálneho spádu po dobraní 21. tabletky v cykle, nie vyliečenej poruchy. Ďalej sa vyskytujú migrény, zníženie sexuálnej túžby, depresie, nevoľnosti, pošvové infekcie a podobne.
Čo hovorí bioetika
Úlohou ATK je za každých okolností zabrániť otehotneniu. Plodnosť sa považuje za „chorobu“, ktorú treba liečiť, a to je proti prirodzenej logike. Inak by žena dobrovoľne neužívala hormonálne preparáty ako cukríky. Hormóny sa predsa používajú na liečbu závažných endokrinných ochorení a pacientom sa pravidelne kontrolujú tieto „syntetické“ hormonálne hladiny v krvi. A to sa pri ATK nerobí, pretože ak aj ide o napodobenie normálneho cyklu, tak je zámer urobiť ho neplodným, a teda nenormálnym, akoby nezrelým alebo menopauzálnym, s potenciálnym potratovým účinkom, kedy sa prípadný zárodok jednoducho „odmenštruuje“.

Ak máme urobiť dobré PR prirodzeným metódam plánovania rodičovstva pre nerozhodných, tu sú:
–    minimálne finančné náklady
–    ekologický spôsob života bez zásahu chémie do plodnosti = žiadne vedľajšie následky
–    estetika pohlavného vzťahu /žiadne kondómy, pesary, atď/.
–    efektivita minimálne rovnako spoľahlivá ako HA
–    úcta k životu
–    spoločné plánovanie muža a ženy – nie je to len ženská záležitosť
–    upevnenie vzájomného vzťahu v manželstve
–    pokoj v duši
Nevýhody:
–    disciplína
–    sebaovládanie
–    spolupráca páru

spracovali: Adriana Demjanovičová a Mária Kohutiarová

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.