2% z Vašich daní pre nás


Využite možnosť a rozhodnite VY čo spravíte so svojimi daňami. Môžete ich venovať  práve deťom a rodinám …  venujte ich o.z. MC Srdiečko a každý euráčik bude využitý na dobrú vec…

Milí priatelia a priaznivci Materského centra Srdiečko,

už od roku 2002 rokov sa naše materské centrum stará o to, aby mamy, deti, otcovia a celé rodiny s malými deťmi mali kam zájsť po podporu, zahrať sa, zrelaxovať, nadviazať nové priateľstvá, spoločenské kontakty, ale aj vzdelávať sa a nájsť odborné rady. Každodenne sa snažíme, aby deti boli deťmi a rodičia ich oporou a útočiskom. Naše občianske združenie MC Srdiečko si na svoju prevádzku samo získava financie, kde sa dá. Nie sme príspevkovou organizáciou štátu ani samosprávy. Nemáme ani žiadneho  štedrého sponzora, ktorý by našu bohatú činnosť zastrešil. Všetky finančné prostriedky si zháňame sami vďaka príspevkom za aktivity, grantom a 2% z daní. Členovia a sympatizanti MC Srdiečko sa už 15 rokov starajú o každodenný chod materského centra, administratívu, koordináciu projektov, zháňanie grantov, sponzorov a donorov, oslovujeme samosprávy, komunikujeme s úradmi a inštitúciami, pripravujeme program, lektorujeme kurzy a workshopy… Sme konzultantky, IT špecialistky, projektové a PR manažérky, lektorky, účtovníčky, špecialistky na logistiku a obchodovanie, kreatívne animátorky pre vaše deti, sekretárky, inventarizačné komisárky, pedagogičky, psychologičky, právničky, novinárky, opatrovateľky , upratovačky, predavačky, vrátničky… ale predovšetkým sme mamy na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ktoré sa bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu starajú o existenciu, chod a fungovanie Materského centra Srdiečko v Trenčíne. Celú našu činnosť nájdete zdokumentovanú na web stránke nášho centra, FB profile a vo výročných správach. Tam nájdete aj prehľad s nakladaním získaných finančných prostriedkov aj z Vašich 2% alebo 3%, o ktoré by sme sa teraz opäť radi uchádzali. 

ĎAKUJEME

 

IČO: 361 293 48

Právna forma: občianske združenie

Názov: Materské centrum Srdiečko

Sídlo: Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín

Tu nájdete potrebné dokumenty:

Vyhlásenie

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Comments are closed.