MC Srdiečko pre našich najmenších, Adriana Demjanovičová

Materské centrum Srdiečko už neodmysliteľne patrí do centra mesta a v mnohých prípadoch aj do centra záujmov mamičiek a ich detičiek do troch rokov. Materské centrum si uvedomuje zodpovednosť aj za smerovanie a pomoci pri učení a výchove našich najmenších.

Neustále sa snažíme pripravovať nové zaujímavé a hlavne užitočné aktivity pre naše deti. Jeden z posledných veľmi úspešných projektov, ktorý sme v priestoroch nášho centra realizovali, bola aktivita pre deti chystajúce sa do škôlky pod názvom „Rozvíjame životné zručnosti s tetou Aničkou“. Vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska – Hodina deťom sme mohli počas desiatich mesiacov trvania projektu ponúknuť našim deťom a ich rodičom niečo hodnotné, na čom môžu stavať aj v budúcnosti. Snaha, trpezlivosť a vytrvalosť boli tie životné zručnosti, ktoré sme sa spolu s tetou Aničkou Horváthovou, predškolskou pedagogičkou, snažili našim deťom hravou formou ponúknuť prostredníctvom stretnutí v materskom centre. Pre rodičov boli taktiež pripravené diskusné kluby, kde pod vedením školskej psychologičky PaedDr. Alexandry Jakubcovej preberali a riešili formovanie osobnosti a správanie detí predškolského veku. Toto obdobie je obdobím prežívania prvých sociálnych kontaktov a skúseností, ale aj prvých konfliktov a sklamaní. Skúsenosti získané v tomto veku, môžu v značnej miere ovplyvniť formovanie postojov a predstáv v ďalšom životnom smerovaní, najmä vo vzťahu k druhým ľuďom. Rozvíjanie životných a sociálnych zručností od ranného detstva podporuje správne sebauvedomovanie a optimálne prežívanie vzťahov k druhým ľuďom, rovesníkom, prispieva k sebakontrole a porozumeniu druhých a v konečnom dôsledku je prevenciou neadekvátnych foriem spávania sa.

Vážime si dôveru, ktorú nám mamičky svojimi návštevami so svojimi detičkami vkladajú do rúk. Teší nás, že čoraz viac detí spolu s celými rodinami navštevuje naše centrum. Veríme, že to, čo sme prostredníctvom tohto projektu ponúkli deťom a ich rodičom, budú ďalej rozvíjať a zhodnocovať aj v ďalšom živote.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.