Máme doma budúceho prváka?

–    dieťa vydrží pri hre alebo inej činnosti cca 20 minút
–    dokáže sa dlhšie sústrediť na nejakú činnosť
–    pripravený školáčik by sa mal vedieť prispôsobiť novému prostrediu
–    byť spoločenský a zapájať sa do hier a kolektívnych aktivít
–    dieťa pripravené do školy nesmie byť agresívne a vzdorovité
–    budúci prváčik sa musí vedieť samostatne obliecť a obuť, vedieť si pozapínať oblečenie a zaviazať šnúrky na topánkach
–    samoobsluha pri hygiene by mala byť samozrejmá
–    dieťa by malo vedieť zrozumiteľne a plynulo vyjadrovať a správne vyslovovať, správne vyjadrovať svoje potreby a myšlienky
–    malo by vedieť nakresliť ľudskú postavičku so všetkými detailami, napr. časti tváre, gombíky na oblečení a podobne
–    malo by vedieť používať papier, pero, strihať nožnicami
–    malo by poznať všetky farby
–    počítať aspoň do desať
–    ovládať nejaké básničky, pesničky a riekanky naspamäť
–    vedieť rozobrať- vytlieskať – jednoduché slovo na slabiky a hlásky, vedieť určiť prvú a poslednú hlásku v slove
–    vedieť sa orientovať v priestore, rozoznať pravú a ľavú stranu, smer hore a dole, určiť miesto vedľa, vzadu, vpredu, za, v, pred…
–    poznať svoje meno, priezvisko, adresu, mená súrodencov a rodičov
–    poznať dni v týždni, ročné obdobia, farby, tvary, zvieratá, rastliny, časti tela
–    poznať niektoré číslice a písmená, vedieť napísať svoje meno

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.