Desať krokov Iniciatívy priateľskej matkám pre Nemocnice priateľské matkám, pôrodné centrá a domáce pôrodné služby

1. Pôrodnica poskytuje všetkým rodiacim matkám: neobmedzený prístup ku spoločníkom pre pôrod podľa vlastnej voľby, vrátane otcov, partnerov, detí, členov rodiny a priateľov; neobmedzený prístup ku nepretržitej emocionálnej a fyzickej podpore od skúsenej ženy, napr. duly alebo pôrod podporujúcej/ho profesionálky/a: prístup ku profesionálnej pôrodníckej starostlivosti .

2. Poskytuje verejnosti presné opisné a štatistické informácie o svojich postupoch a procedúrach pri pôrodnej starostlivosti , vrátane miery intervencií a výstupov.

3. Poskytuje kultúrne kompetentnú starostlivosť – t.j. starostlivosť citlivú a zodpovedajúcu jednotlivým vierovyznaniam, hodnotám, a obyčajom zodpovedajúcim matkinej etnickej a náboženskej príslušnosti.

4. Poskytuje rodiacej žene slobodu pohybu a akceptuje polohy podľa jej vlastného výberu počas prvej doby pôrodnej a pôrodu (pokiaľ nie je špecifické obmedzenie vyžadované pre odstránenie komplikácií), a odrádza od použitia litotonickej polohy (poloha na chrbte so zdvihnutými nohami).

5. Má jasne definované zásady a postupy pre: spoluprácu a konzultácie počas perinatálneho obdobia s inými materskými službami, vrátane komunikácie s pôrodníkmi v prípade nevyhnutnej potreby prevozu z jedného miesta pôrodu do iného; spájanie matky a dieťaťa s náležitými komunitnými zdrojmi, vrátane podpory v prenatálnom období, po prepustení a v podpore dojčenia.

6. Nepoužíva rutinne zásady a postupy, ktoré nie sú podporené vedeckými dôkazmi, vrátane, ale nie obmedzené na nasledovné: holenie; klystír; infúzia; odmietnutie výživy (jedlo, pitie); skoré pretrhnutie plodového vaku; elektronické monitorovanie plodu. Ostatné intervencie sú obmedzené nasledovne: má menej ako 10% vyvolaných pôrodov; má menej ako 20% nastrihnutých hrádzí (epizitómií) s cieľom menej ako 5%; má celkový pomer cisárskych rezov 10% v nemocniciach 1. stupňa, a menej ako 15% v terciárnej starostlivosti (vysoko- rizikové) nemocnice; má pomer VPCR (vaginálny pôrod po cisárskom reze) 60% a viac s cieľom 75% alebo viac.

7. Vzdeláva zamestnancov v nemedikamentóznych metódach tíšenia bolesti a nedovoľuje používanie analgetík alebo anestetík pokiaľ to nie je nevyhnutné pre odstránenie komplikácií.

8. Nabáda matky a rodiny, vrátane tých, ktoré majú chorých či predčasne narodených novorodencov či dojčatá s vrodenými problémami, aby sa dotýkali, držali, dojčili a starali o svoje bábätká v rozsahu zodpovedajúcom ich možnostiam.

9. Odrádza od nereligióznej obriezky novorodenca.

10. Usiluje sa dosiahnuť 10 bodov Hnutia za nemocnice priateľské deťom – BFHI – organizácií WHO-UNICEF pre podporu dojčenia.

Zdroj: : http://www.motherfriendly.org C1996 by The Coalition for Improving Maternity Services (CIMS).

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.