Cvičíme s Adamkom, Adriana Demjanovičová

Poznáte Adamka? Určite nejakého poznáte. Ale my teraz máme na mysli nášho kamaráta v oranžovom tričku, ktorý s nami každý utorok cvičí v telocvični na ZŠ Novomeského na sídlisku Juh v Trenčíne. (projekt už ukončený)

Isto ho niektoré deti poznajú aj zo škôlky, rovnomenného časopisu či z televízie. Nás s ním však zoznámila teta Štefka Fabová, ktorá vedie cvičenia pre deti predškolského veku z MC Srdiečko.

Adamko je ľahko ovládateľná mimická bábka, ktorá je vynikajúcou pomôckou na komunikáciu s deťmi. Je súčasťou projektu „Adamko hravo – zdravo“ pre deti predškolského a školského veku. Garantom programu je Úrad verejného zdravotníctva, odporučilo ho Ministerstvo školstva SR a podporuje ho aj ZMOS a WHO.

Adamko každý utorok deti naučí nové riekanky, pomôže im osvojiť si zručnosti a zdravé návyky. Adamko deťom napríklad pomáha osvojiť si, ako si správne umývať zúbky. Ukazuje im, ktoré sú tie správne pohyby zubnou kefkou, ako si vypláchnuť ústa a vysvetľuje im, prečo si vôbec zúbky treba umývať. Adamko sa deťom veľmi páči, všetky si ho chcú pohladkať. Keď skončí svoju „výchovnú“ chvíľku sa posadí na okno telocvične a dohliada na to, aby všetky detičky a ich rodičia cvičili tak, ako sa má, aby sa nikto nezranil a aby sa všetci zabavili. Veď to je predsa to najdôležitejšie. Zdravie, pohyb, radosť, priateľstvo…

Po cvičení sa Adamko so všetkými deťmi rozlúči malou dobrotkou. Všetky deti sa už tešia, čo nového si Adamko pre nich pripraví nabudúce. Určite postupne spolu zvládneme všetkých „Adamkociek“ zdravého života.

Tento projekt je určený pre všetky deti zhruba od 5 do 8 rokov. ťažiskovou postavou projektu je učebná pomôcka – mimická bábka Adamko, prostredníctvom ktorého pedagógovia oboznamujú deti komunikačne ihravým prístupom s problematikou zdravia, jeho podpory, posilnení, ochrane, s problematikou životného prostredia a správaniu sa k nemu, s ohľadom na morálne hodnoty človeka.

Adamko nevystupuje voči deťom len v rovine zabávača, jeho charakter napomáha pri riešení rôznych výchovných situácií. Jeho “12 kociek podpory zdravého života” prezentuje názvy obsahovo bohatej problematiky, prepojenej na výchovu prosociálnu a environmentálnu. V rámci projektu sa okrem bábky využívajú pracovné zošity (Adamkocky zdravia pre MŠ, Adamkompas zdravia a Adamkozmos zdravia pre ZŠ), metodické listy pedagógov a inštruktážne CD , ktoré dopĺňajú učivo v školách, či Program výchovnej práce v MŠ.

Projekt odporučilo Ministerstvo školstva SR, má podporu ZMOS-u, WHO, garantom je Úrad verejného zdravotníctva SR.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.