Človek potrebuje človeka, dieťa potrebuje rodinu, opustené dieťa potrebuje vás…, Adriana Demjanovičová

S týmto sloganom nás minulý mesiac oslovila kampaň za priblíženie pojmu a poslaniu pestúnskych rodín v našej spoločnosti.

Keď sa povie dieťa, automaticky skoro každému z nás príde na rozum aj slová ako mama, otec, rodina. No, bohužiaľ, nie vždy je to také jednoduché. Mnoho detí nemá to šťastie, že môže vyrastať v harmonickej rodine so všetkými jej atribútmi. Je veľa takých, ktoré nepoznajú rodinné zázemie, ale iba múry detských domovov či dojčenských ústavov.

Vďaka občianskemu združeniu Návrat a dvadsiatim piatim komunitným a materským centrám v dňoch od 20. októbra do 16. novembra prebiehal na celom Slovensku mediálny a komunikačný projekt „Dieťa potrebuje rodinu“. Jeho cieľom bolo priblížiť spoločnosti túto problematiku a primäť širšiu odbornú a laickú verejnosť k diskusii na túto tému. Projekt vyvrcholil 5. až 9. novembra Týždňom pre rodinu. V našom regióne sa do kampane zapojilo Materské centrum Srdiečko z Trenčína.

V našich zemepisných šírkach je pestúnstvo ako náhradná forma rodiny či starostlivosti o opustené deti oveľa menej známa ako adopcia. Akýmsi hlavným komunikačným médiom celej kampane bol dokumentárny film „Sedem magických rokov“, ktorý nám priblížil, aké je pre dieťa veľmi dôležité, aby hneď od začiatku svojho života vyrastalo v rodine. Verejných premietaní filmu sa zúčastnili aj pestúnski rodičia detí, ktoré mali to šťastie, že ich prijali do svojej rodiny. Tiež veľmi ochotne a otvorene diskutovali o prednostiach, ale aj úskaliach pestúnstva. Tento film sa stal aj akýmsi posolstvom pre ďalších ľudí, ktorí by boli ochotní do svojej rodiny prijať aj ďalšie deti. Tisíc mamičiek v pôrodniciach a na predpôrodných kurzoch po celom Slovensku dostalo tento film ako Štafetu rodičovstva. Súčasťou celého projektu bolo aj spustenie internetovej stránky www.pestunska.rodinka.sk

Aj dnes prežíva svoje detstvo viac ako šesťtisíc detí v detských domovoch a dojčenských ústavoch. Napriek tomu, že v poslednom období sa situácia v tejto oblasti mierne zlepšila, stále zaostávame za krajinami západnej Európy, kde je pestúnstvo a rôzne jeho podoby najrozšírenejšou formou starostlivosti o opustené deti.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.