Brekeke čľup na námestí v Trenčíne, Adriana Demjanovičová

Až na dvakrát sa muselo konať stretnutie všetkých vodníkov a iných vodných tvorov Trenčíne! Aj počasie sa pridalo k tejto vodnej akcii a v prvý deň doprialo všetkým návštevníkom poriadnu dávku vody.

A čo to bolo za „vodnícku“ akciu? Predsa Materské centrum Srdiečko v Trenčíne v strede mája a na druhý pokus začiatkom júna usporiadalo zraz vodníkov zo široka-ďaleka.

Vodník Valentín na Štúrovom námestí musel teda riadne oči otvárať. Takú veľkú konkurenciu už asi dávno nevidel! Vodníci, vodníčatá, morské panny a iné vodné príšerky každého veku si dali zraz, aby si porozprávali, čo nové v ich vodnej ríši. Detičky od nula do sto rokov poobliekali rodičia do všetkého možného. Hlavná podmienka zrazu vodníkov bola zelená farba. Vodníčatá súťažili, kreslili, lovili rybičky a robili všetko možné, čo sa vody týka. Každému vodníčaťu a vodnému stvoreniatku sa ušla aj nejaká sladká maličkosť.

V neskoré popoludnie detváky-vodníčatá pozbierali opadané šupinky, plutvy, rybky a ostatné dôležité vybavenie každého správneho vodníka a s prísľubom ďalšieho takéhoto skvelého stretnutia od MC Srdiečko sa nakoniec všetci chtiac-nechtiac pobrali domov.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.